Spansklärardagen 2024

Välkommen till Spansklärardagen den 2 februari, en fortbildningsdag för dig som undervisar i spanska

Jornadas didácticas de español en Upsala

Lärandeaktiviteter, material och språkutveckling inom spanska som skolämne

Första veckan i februari 2024 är det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för spansklärare som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangeras i år i samarbete med Spanska ambassadens utbildningsenhet och äger rum på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.

Spansklärardagen tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och god praxis i språkundervisningen. Fortbildningen lägger stor vikt på förhållanden och utmaningar som elever och lärare möter i spanskundervisningen i den svenska skolan. Årets fortbildningsdag kommer att behandla relationen mellan undervisningsmaterial och lärande ur en kommunikativ och handlingsorienterad språksyn.

Programmet består av föredrag och workshops inom följande områden:

  • Analys och utveckling av resurser för undervisning och lärande i spanska
  • Aktuell språkdidaktisk forskning om spanska som skolämne

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av undervisning och lärande i spanska. 

Fakta om seminariet
  • Tid: 2 februrari
  • Plats: Campus Blåsenhus
  • Anmälan: senast 13 november 2023 (anmälan stänger när max antal deltagare uppnås).

Seminariet är kostnadsfritt. Observera att platsantalet är begränsat. 

Colabora

Senast uppdaterad: 2023-10-06