Spansklärardagen 2023

Jornadas didácticas de español en Uppsala, 3 de febrero

Välkommen till Spansklärardagen den 3 februari, en fortbildningsdag för dig som undervisar i spanska

Att arbeta med spanskans utbredning och variation i undervisningen - Teori och praktik

Första veckan i februari 2023 är det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangeras i år på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.

Spansklärardagen tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och god praxis i språkundervisningen. Fortbildningen lägger stor vikt på förhållanden och utmaningar som elever och lärare möter i spanskundervisningen i den svenska skolan. Årets fortbildningsdag kommer att behandla språklig variation och förändring i den spanskspråkiga världen, och särskilt fokusera på hur detta kan integreras i den egna undervisningen.

Programmet består av föredrag och workshops inom följande områden:

  • Teoretiska perspektiv på spanskans variation och förändring i den spansktalande världen.
  • Språkliga varieteter med fokus på geografiska och sociala skillnader.
  • Aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och undervisning i spanska.
  • Arbete med spanskans variation i och utanför klassrummet.

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska. 

Fakta om seminariet
  • Tid: 3 februari 2023
  • Plats: Campus Blåsenhus
  • Anmälan: senast 8 januari 2023 (anmälan stänger när max antal deltagare uppnås).

Seminariet är kostnadsfritt. Observera att platsantalet är begränsat. 

Senast uppdaterad: 2023-06-16