Program

Torsdagen den 26 oktober

08.15-09.00

Registrering och kaffe/te/vatten/frukt utanför Ihresalen i Engelska parken

09.00-12.15

Invigning och keynote-föreläsningar i Ihresalen i Engelska parken:

Susana Silvia Fernández, Aarhus universitet
Henrik Bøhn, Universitetet i Sørøst-Norge
Maria Håkansson Ramberg, Uppsala universitet

13.45-14.40

Parallella seminarier - Eva Netzelius/Gunnar Johansson - Blåsenhus:

Michel Alexandre Cabot, Høgskulen på Vestlandet
Kristina Ohlsson, Stockholms universitet
Lukas Bleichenbacher, ECML
Ingela Finndahl, Göteborgs universitet

14.40-15.15

Paus + posterpresentationer + infobord + kaffe:

Pernilla Josefsson, Linda Kahlin, Nella Celik, Annett Andersson, Södertörns Högskola samt Gro-A. Myklevold & Camilla Bjørke, Universitetet i Sørøst-Norge 

15.15-16.10

Fortsättning Parallella seminarier - Eva Netzelius/Gunnar Johansson:

Toni Mäkipää, Universitetet i Helsingfors
Maria Gabrielsson m.fl., Rosendalsgymnasiet och Lundellska skolan, Uppsala
Slobodanka Dimova, Københavns Universitet
Linda Kahlin m.fl, Södertörns högskola, Lindskolan Huddinge kommun

16.15-16.45

Parallella workshops á 30 minuter – Eva Netzelius/Gunnar Johansson/ Bertil Hammer/Betty Petterson

Louise Jakobsson, Grillska gymnasiet, Västerås
Sabine Brachmann-Bosse, Goethe-institut, Stockholm
Johanna Duré och Ida Appelgren, Saltsjöbadens samskola, Nacka
Charlotte M. Duun, VidensBy, Danmark

18.30

Konferensmiddag på Wermlands nation

Fredag den 27 oktober

08.30-09.55

Parallella seminarier - Eva Netzelius/Gunnar Johansson – Blåsenhus

Karina Pålsson Gröndahl, Mariaskolan, Stockholm
Anja Pietzuch, Høgskolen i Østfold
Bent Sortkær, Aarhus universitet
Lars-Göran Sundell, Uppsala universitet
Gudrun Erickson, Göteborgs universitet
Marie Svärd m.fl., Bäckängsgymnasiet i Borås

09.55-10.15

Paus, kaffe

10.15-11.40

Fortsättning parallella seminarier - Eva Netzelius/Gunnar Johansson

Kavita E. Thomas  och Luz Begoña Tocino Bredberg, Högskolan i Gävle
Sonja Barfod Lund & Anne Sofie Jakobsen, Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark
Jessica Berggren, Stockholm Teaching and Learning studies
Mads Laursen, Bredagerskolen, Jelling, Danmark
Inger Dagrun Langseth, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim
Cecilia Lantz och Maria Lindaräng, Celsiusskolan Uppsala

11.40-12.00

Avslutning, utvärdering

12.10-13.30

Lunch, Restaurang Feiroz

13.30-15.00

SIG-möten (särskilda intressegrupper), språkvis nätverkande på respektive engelska, franska, spanska och tyska samt om flerspråkighet.

Här finns ett detaljerat program för utskrift

Här finns sammanfattningar av alla presentationer, workshops och posters 

Senast uppdaterad: 2023-09-19