VELKOMMEN TIL SKOLU-2023 - en konferanse om tilbakemelding i språkopplæringen

Er du språklærer eller lærerutdanner? Vil du diskutere klasseromspraksis og tilbakemelding, eller hvordan didaktisk forskning og klasseromspraksis kan forenes?

Under SKOLU-2023 tilbyr vi forelesninger og workshops FOR og AV forskere og språklærere. Konferansen blir en anledning til å utveksle tanker og erfaringer omkring temaet «Tilbakemelding i språkopplæringen – skriftlig og muntlig tilbakemelding, fra lærer- og elevperspektivet»

Målgruppe: Lærere og lærerutdannere i Norden
Når: Torsdag, den 26. og fredag, den 27. oktober 2023
Hvor: Uppsala universitet, Blåsenhus
Påmelding: Åpner i april 2023
Konferansespråk: Et av de skandinaviske språkene, engelsk aller respektive målspråk

Konferansen er et samarbeid mellom Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen i Norge og Fortbildningsavdelingen för skolans internationalisering (FBA) ved institutt for «pedagogik, didaktik och utbildningsstudier» ved Uppsala universitet i Sverige. I oktober 2021 gjennomførte de tre samarbeidspartnerne en liknende konferanse i København om muntlig kommunikasjon.

Senast uppdaterad: 2023-04-04