Keynote speakers

Här publiceras ett preliminärt program när anmälan öppnar i april 2023. Tre huvudtalare kommer att inleda konferensen

Susana Silvia Fernández

Susana Silvia Fernández er professor i fremmedsprogspædagogik ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hun er koordinator for spanskstudier og forperson for Uddannelsesrådet samt for den sproglige faggruppe for Det Teoretiske Pædagogikum for Gymnasielærere i Danmark. Hendes forskningsområder omfatter spansk grammatik og fremmedsprogspædagogik, med særligt fokus på pædagogiske anvendelser af kognitiv lingvistik i grammatikundervisning og interkulturel kompetence. Hun er koordinator for forskningsenheden om Fremmedsprogstilegnelse og -pædagogik ved Aarhus Universitet.

Henrik Bøhn

Henrik Bøhn er professor i engelsk didaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har hovedfag (master) i engelsk, doktorgrad i engelsk didaktikk, og har jobbet som engelsklærer i videregående skole. Han har mer enn 20-års erfaring som foreleser og veileder i engelsk (språk og kulturkunnskap) og engelsk didaktikk på universitetsnivå. Han har vært medforfatter på flere lærebøker i pedagogikk og språkdidaktikk og var leder av arbeidsgruppa som utarbeidet kjerneelementer til de nye læreplanene i engelsk i Norge i 2020. Forskningsinteressene hans omfatter vurdering, interkulturell kompetanse, kommunikasjonsstrategier og metakognisjon.

Maria Håkansson Ramberg

Maria Håkansson Ramberg är fil. dr i tyska och verksam inom lärarutbildningen samt vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen ligger inom språkinlärning och språkundervisning, särskilt bedömning. Maria är också utbildad språklärare med mångårig erfarenhet av språkundervisning inom såväl grundskola som gymnasium samt har haft ett flertal Skolversuppdrag, bl.a. som medförfattare till fortbildningsmoduler inom Språksprånget, Skolverkets satsning på kompetensutveckling för lärare i moderna språk.

Senast uppdaterad: 2023-02-03