VELKOMMEN TIL SKOLU-2023 - en konference om feedback i sprogundervisningen

Er du sproglærer eller læreruddanner? Vil du gerne diskutere undervisningspraksis og feedback eller hvordan didaktisk forskning og undervisningspraksis kan forenes?

På konferencen SKOLU-2023 vil der være oplæg og workshops for og af forskere og sproglærere. Konferencen giver mulighed for at udveksle tanker og erfaringer om temaet ”Feedback i sprogundervisningen – skriftlig og mundtlig feedback fra et lærer- og elevperspektiv”.

Målgruppe: Lærere (grundskole og gymnasium) og læreruddannere i Norden
Dato: Torsdag d. 26. og fredag d. 27. oktober 2023
Sted: Uppsala Universitet, Blåsenhus
Pris: Konferencen er gratis. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) stiller ti stipendier til rådighed til rejse og ophold for deltagere fra Danmark. Læs om muligheden på NCFF’s hjemmeside (link følger).
Tilmelding: åbner i april 2023
Konferencesprog: Et af de skandinaviske sprog, engelsk eller det respektive målsprog

Konferencen er den anden i en række af fællesnordiske konferencer. Den første blev afholdt i oktober 2021 i København og konferencerne er resultatet af et samarbejde mellem Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) i Norge og Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering (FBA) ved Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet i Sverige.

Senast uppdaterad: 2023-04-04