Vill du presentera ett forsknings- eller utvecklingsprojekt för språkundervisningen?

SKOLU 2023 (26-27 oktober) är både en skandinavisk forskningskonferens och ett mötesforum där lärare, lärarutbildare och forskare presenterar och diskuterar ämnesdidaktiska projekt och studier. Temat för årets konferens är Feedback i språkinlärning – skriftlig och muntlig feedback, ur lärar- och elevperspektiv.

Vi välkomnar språklärare, lärarutbildare och forskare från hela Norden att bidra med egna forskningsresultat kring språkutbildning eller med erfarenheter eller utvecklingsprojekt om feedback i språkundervisningen.

Ditt bidrag kan vara en workshop, posterpresentation eller en forskningspresentation.

Vi ser gärna att även språklärare som deltagit i olika lokala eller kommunala forsknings- eller utvecklingsprojekt deltar.

Vi har nu förlängt tiden för att lämna in ett bidrag. Vi ser gärna att lärare i skolan presenterar så skicka in en kort sammanfattning om det du vill prata om (max 200 ord) senast den 14 maj via länken nedan. Abstract ska max. innehålla 200 ord och vara skrivet på något av de skandinaviska språken, engelska eller respektive målspråk. Bidragen ska ha en tydlig koppling till feedback i språkundervisning. Besked om antagning ges i slutet av maj.

Inlämning av abstract

Senast uppdaterad: 2023-05-04