SKOLU-2023

Skandinavisk konferens för lärare och lärarutbildare i språk. 

Uppsala universitet, Blåsenhus, 26-27 oktober 2023

Call for papers

Välkommen till SKOLU-2023, en konferens om feedback i språkinlärning

Är du språklärare eller lärarutbildare? Vill du diskutera klassrumspraktik och feedback eller hur didaktisk forskning och klassrumspraktik kan förenas?

Under SKOLU-2023 erbjuds föreläsningar och workshops för och av forskare och språklärare. Konferensen blir ett tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter på temat "Feedback i språkinlärning - skriftlig och muntlig feedback, ur lärar- och elevperspektiv".

Målgrupp: Lärare (grundskolan och gymnasieskolan) och lärarutbildare i Norden. 
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Svenska deltagare kan få eventuell resa och uppehälle finansierad av SFUB
Konferensspråk: Något av de skandinaviska språken, engelska eller respektive målspråk.
Var: Campus Blåsenhus, Uppsala universitet
När: 26-27 oktober 2023 

Konferensen är den andra i raden av samnordiska konferenser. Den första genomfördes i oktober 2021 i Köpenhamn och konferenserna är resultatet av ett samarbete mellan Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen i Norge och Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering (FBA) vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet i Sverige.

Senast uppdaterad: 2023-04-04