Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion

Ofti 39, 21-22 september 2023

Den 39:e Ofti-konferensen

Välkommen till den 39:e konferensen om forskning om tal och interaktion vid Uppsala universitet den 21–22 september 2023, vid Campus Blåsenhus

Ofti (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion) har funnits sedan 1983 och är ett mångvetenskapligt nordiskt forskarnätverk som riktar sig till forskare och forskarstuderande med intresse för talspråk, samtal och social interaktion. 

Konferensen, som i år firar 40-årsjubileum, riktar sig till forskarstuderande och forskare inom forskningsfält relaterade till talspråk, samtal och interaktion. Forskare inom områden som sociologi, språkvetenskap, pedagogik, vårdforskning, socialt arbete, logopedi och habilitering, men även andra områden, är välkomna. 

Konferensen välkomnar forskare från samtliga nordiska länder! 

Tema: Samtal i arbetslivet

I år är konferenstemat Samtal i arbetslivet, men som vanligt är föredrag med annan inriktning varmt välkomna.

Vi har glädjen att presentera följande plenartalare:

  • Ilkka Arminen, Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria), Helsinki University
  • Søren Beck Nielsen, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen

Syftet med konferensen är att främja utvecklingen av forskning om talspråk, samtal och interaktion genom att skapa kontakter och diskutera forskning i olika stadier av forskningsprocessen.

Niklas Norén, Helen Melander Bowden, Ann-Carita Evaldsson, Fabiola Stein, Hanna Fredriksdotter
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Marie Flinkfeldt, Clara Iversen, Helena Tegler
Institutionen för socialt arbete

Anna Lindström, Maria Johansson
Institutionen för nordiska språk

Aktuella datum

Anmälan öppnar:
15 maj 2023

Anmälan och abstract senast:
25 augusti 2023

Konferensdagar:
21-22 september 2023

Programmet publiceras:
12 september 2023

Senast uppdaterad: 2023-11-09