NSFL 16

Uppsala universitet, Onlinekonferens, 4-5 november 2020

Till anmälan

Kontakt

SFL i bekanta och nya landskap

Välkommen till Sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik som arrangeras av Uppsala universitet. Temat för konferensen är SFL i bekanta och nya landskap. Vi hoppas att temat kommer att inspirera till presentationer och diskussioner som både riktar blicken mot den forskning som bedrivits inom fältet och öppnar upp för nydanande perspektiv på olika sociala praktiker.

Den 1 september är sista dag för anmälan till konferensen med föredrag och den 1 oktober är sista dag för anmälan utan föredrag. OBS! Konferensen kommer att hållas online via zoom och praktisk information rörande deltagande kommer att skickas ut i god tid.

Senast uppdaterad: 2022-03-23