Minikonferens i algebradidaktik

7-8 november

Kontakt

Program

Minikonferens i algebradidaktik

Konferensen riktar sig framförallt till forskare och lärare inom matematikdidaktik i Norden men kan även vara av intresse för andra ämnesdidaktiker. Arrangörer är nätverket ”Teaching and learning of algebra” som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland. Nätverkets medlemmar kommer från ett flertal lärosäten i Sverige och Finland med tyngdpunkt vid Uppsala universitet och Åbo akademi i Vasa. Detta är den andra minikonferensen inom ramen för nätverket och intentionen är att nätverket ska anordna fler konferenser som kan öppna upp för ytterligare samarbeten inom algebrans didaktik i Norden. Den första minikonferensen hölls i våras vid Åbo akademi i Vasa.

Syftet med konferensen är att dela idéer, utbyta erfarenheter och ventilera den pågående forskning som för närvarande bedrivs inom nätverket.

Arrangörer för konferensen är Forskargruppen i matematikdidaktik vid Edu samt nätverket ”Teaching and learning of algebra”.

Senast uppdaterad: 2022-01-26