Spansklärardagen 2023

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
  • Kontaktperson: Juan Manuel Higuera González
  • Konferens

Första veckan i februari 2023 är det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Spansklärardagen tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och god praxis i språkundervisningen. Fortbildningen lägger stor vikt på förhållanden och utmaningar som elever och lärare möter i spanskundervisningen i den svenska skolan. Årets fortbildningsdag kommer att behandla språklig variation och förändring i den spanskspråkiga världen, och särskilt fokusera på hur detta kan integreras i den egna undervisningen.

Senast uppdaterad: 2022-11-11