Program

Lokal: Blåsenhus, sal 13:136

Konferensen pågår från kl. 13.00 den 17 november till kl. 12 den 18 november.

  1 7   N O V E M B E R

13.00 - 15.00 Paper-presentationer 13:136 
15.00 - 15.30 Fika 13:136
15.30 - 18.00 Paper-presentationer 13:136
18.00 - Gemensam middag Info kommer senare

  1 8   N O V E M B E R 

  8.30 - 10.00 Paper-presentationer 13:136
10.00 - 10.30 Fika 13:136
10.30 - 12.00 Paper-presentationer 13:136

Senast uppdaterad: 2022-11-11