Berättelse-konferensen 2022

17-18 november

Anmälan

Den 15:e konferensen om Berättelseforskning

Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden. Tanken är att konferensen ska ha formen av arbetsseminarium där deltagares bidrag både presenteras och diskuteras.

Vi som anordnar konferensen tar utgångspunkt i en bred och generös definition av begreppet berättelser, vilket syftar till att öppna upp för olika teoretiska perspektiv och angreppssätt. Vi välkomnar Er som arbetar med berättelser på många olika sätt; t ex som språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där berättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

Marie Karlsson
Professor i pedagogik, Uppsala universitet

Urban-Andreas Johansson
Doktorand, Uppsala universitet

Aktuella datum


Anmälan senast:
9 oktober 2022

Paper och abstract senast:
9 november 2022

Konferensdagar:
17-18 november 2022

Senast uppdaterad: 2023-04-04