Avslutade konferenser/event

Europeiska språkdagen 2023

Europeiska språkdagen, som firas sedan 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år.

Om konferensen

Spansklärardagen 2023

Första veckan i februari 2023 var det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangerades i år på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.

Om konferensen

Berättelsekonferensen 2022

Den 15:e konferensen om berättelseforskning riktade sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden. Konferensen hade formen av arbetsseminarium där deltagares bidrag både presenteras och diskuteras.

Om konferensen

Alltid Öppen: ett jubileumssymposium om den öppna förskolan, 20-21 oktober 2022

Symposiet uppmärksammar att det är 50 år sedan de första försöksverksamheterna med öppen förskola startade, och omfattar två dagar med presentationer av såväl forskare som praktiker med lång beprövad erfarenhet av den öppna förskolan.

Om konferensen

International Research Conference 2022: Differentiation renaissance, 9-10 June

The aim of this conference is to analyze and discuss differentiation in the realm of education. In particular, the umbrella term differentiation and associated concepts will be explored using various perspectives. Overall, differentiation refers to processes of divisions and clarifying of boundaries.

About the conference

Academiia Europaea Hercules symposium: "The internationalization of Higher Education institutions, 4-6 maj 2022

During the past thirty years or so, the internationalization of higher education institutions has become a very significant issue on the agenda for policy-makers, academic leaders and researchers. An expert panel discussion will conclude the symposium, which is an Academia Europaea HERCulES event.

Om konferensen

Senast uppdaterad: 2023-11-09