Program

Observera att programmet är preliminärt, och kan komma att justeras.

Dag 1 (20 oktober)

08:30 – 08:50 Registration öppnar, fika

08:50 – 09:00 Symposiet öppnas
Sarah Campbell och symposiumteamet Uppsala universitet

09:00 – 10:00 Föreläsning
Tobias Axelsson, Örebro universitet
Tema: Faderskapsidentiteter när pappor möts på öf / öf från ett pedagogiskt perspektiv

10:00 – 10:20 Fika, Utställningen invigs

10:20 – 11:20 Föreläsning

Ingunn Skejsol, Nord universitet, Norge
Temen: 

  • Allene i pappapermisjon
  • Vårdnadshavares deltagande i och syn på öppna förskolans verksamhet

11:20 – 11:30 Bensträckare

11:30 – 12:30 Föreläsningar
Joanna Meier förskollärare, Uppsala kommun

Sara Beckman och Badr Bajoud, Upplandsstiftelsen

Tre exempel från praktiken

  • Genusperspektiv på arbete i den öppna förskolan
  • TAKK som kommunikationsstöd för barnfamiljer
  • Flerspråkiga naturvärdar på Uppsala kommuns Öppna förskolor

12:30 – 13:30 Lunch
Utställningen öppen

13:30 – 15:00 Föreläsningar
Francesca Östberg, Stockholms universitet
"Som ringar på vattnet. Öppna förskolans möjligheter i ett invandrartätt bostadsområde".
Jill Westermark  fd. Lärarhögskolan i Stockholm / Stockholms universitet
Tema: Att agera utifrån besökarnas behov

15:00 – 15:15 Fika

15:15 – 16:30 Föreläsning (keynote) 
Vibeke Bing
Tema: Mellan den pedagogiska och den sociala: reflektioner från en karriär med öppna förskolor

Dag 2 (21 oktober)

08:30 – 08:50 Registration dag 2 öppnar
Utställningen öppen

08:50 - 09:50 Reflektioner från Dag 1 / Presentation Öppen Förskola @50
Sarah Campbell, Uppsala universitet
Lotten Zetterström sociolog och pedagog

Fika – på plats eller att ta med

10:00 – 12:00 Parallella sessioner

  • Studiebesök till Pelle Svanslös öppen förskola eller Stenhagens öppen förskola
  • Temasamtal om deltagarnas crowdsourceade diskussionsfrågor
  • Kreativ reflektionsworkshop
  • Blue-sky session Möjliga vägar framåt - morgondagens öppen förskola

12:00 – 13:00 Lunch
Utställningen öppen

13:00 – 13:30 Föreläsning
Ariana Moir, The Immigrant Learning Center (via Zoom)
Tema: Mothers’ perceptions of their learning in open preschools

13:30 – 14:30 Föreläsning (keynote)
Hannah Hale and Clare Simpson, University of Stirling, Scotland / Parenting Across Scotland
“Open Kindergarten - an example from Scotland.” Report on a pilot project with Swedish style open preschools in Scotland

14:30 – 14:50 Fika
Utställning öppen

14:50- 16:00 Panelsamtal och Avslutning
Att blicka tillbaka och framåt – vad blir och förblir?
Panel: Jill Westermark, Vibeke Bing, Anna Hanning, chef öppna förskoleverksamheten Uppsala Kommun mfl

Senast uppdaterad: 2022-11-11