Alltid Öppen

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier inbjuder till ett jubileumssymposium om den öppna förskolan.

Blåsenhus den 20-21 oktober 2022

Anmälan                 
Kontakt

Alltid Öppen: ett jubileumssymposium om den öppna förskolan

Symposiet uppmärksammar att det är 50 år sedan de första försöksverksamheterna med öppen förskola startade, och omfattar två dagar med presentationer av såväl forskare som praktiker med lång beprövad erfarenhet av den öppna förskolan.

Symposiets tema är öppna förskolan då, nu och i framtiden, och presentationerna behandlar ett brett urval av ämnen, bland annat:

  • den öppna förskolans historia och framväxt
  • den öppna förskolans arbete med specifika målgrupper, såsom pappor och utrikes födda familjer
  • den öppna förskolan som en verksamhet mellan pedagogiskt och socialt arbete
  • den öppna förskolans inflytande och etablering internationellt
  • vuxnas lärande i den öppna förskolan.

Utöver presentationer innehåller symposiet även panelsamtal, tid för diskussion och reflektion med andra deltagare, möjlighet till studiebesök till en öppen förskola, och en utställning av historiskt material kopplat till den öppna förskolan från de senaste femtio åren.

Föreläsare

Keynote Speaker - Vibeke Bing Grundare: Föreningen för familjecentralers främjande. folkhälsokonsult, socionom, handledare och författare med långt yrkeserfarenhet inom öppna förskolans och familjecentralens värld. Tidigare lärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Prof. Jane Callaghan and Dr. Hannah Hale (University of Stirling, Scotland)

Tobias Axelsson, fil. dr i genusvetenskap och lektor i samhällskunskap (Örebro universitet)

Francesca Östberg, fil.dr universitetslektor, (Stockholms universitet)

Ingunn Skejsol, førsteamanuensis, (Nord universitet, Norge)

Jill Westermark (Friluftsfrämjandet)

Sarah Campbell, doktorand i didaktik (Uppsala universitet)

Pedagoger från öppna förskolans verksamheter i Uppsala Kommun

Senast uppdaterad: 2022-11-11